Γίνε συμμέτοχος στην Αλληλεγγύη

Εάν δεν υπάρχει κάποια δομή στην περιοχή σου και θέλεις να τη φτιάξεις, συμπλήρωσε τη φόρμα στα δεξιά.

Για να δηλώσεις συμμετοχή σε μια από τις υπάρχουσες δομές μας ή να συμμετέχετε με τη δομή σας στο Συντονιστικό, πατήστε μια από τις επιλογές από κάτω.

Δομές που συμμετέχουν στο Δίκτυο Αλληλέγγυων Σχολείων