Αλληλέγγυο Φροντιστήριο Kardelen

Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 3, Ξάνθη
Τηλέφωνο: 2541073097
Ιστοσελίδα: http://kardelen.gr/
e-mail: stekikardelen@gmail.com
Facebook: Στέκι Kardelen
Το Στέκι Kardelen αποτελεί ένα χώρο Πολιτικής, Πολιτισμού & Αλληλεγγύης που μέσα από τις δράσεις του έχει ως πυξίδα την κοινωνική χρησιμότητα. Ένα σημαντικό επίτευγμα το οποίο ξεκίνησε το 2014, τα αλληλέγγυα μαθήματα για μαθητές λυκείου αποτελούν ένα σημαντικό αντιπαράδειγμα για ένα πραγματικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα παιδείας. Ένα εγχείρημα το οποίο αποτελεί σημαντική διέξοδο για οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Γι αυτό ακριβώς συνεχίζει απρόσκοπτα τη δράση του τα τελευταία χρόνια.
Τέλος μέσα από αυτή την πρωτοβουλία των αλληλέγγυων μαθημάτων θέλουμε να δώσουμε μία άλλη διάσταση στην παιδεία, πέρα από τη στείρα μάθηση και τα σχολεία εξεταστικά κέντρα, καθώς και να αναδείξουμε μία άλλη σχέση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.