Εκπαιδευτική Αναδοχή

της Αθηνάς Παπανικολάου για την ομάδα Εθελοντών Αναδόχων Εκπαιδευτικών 

Το καλοκαίρι του 2018, ξεκινήσαμε μια ομάδα εν ενεργεία και συνταξιούχων εθελοντών εκπαιδευτικών, που είχαμε ήδη ευαισθητοποιηθεί ή εμπλακεί ενεργά στο θέμα της ένταξης των προσφυγόπουλων στα σχολεία ως Συντονιστές Εκπαίδευσης στις Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων, να προσφέρουμε καθημερινά μαθήματα προετοιμασίας στα ασυνόδευτα της Δομής Φιλοξενίας των Ταγαράδων Θεσσαλονίκης. 

Έτσι δημιουργήθηκε η ομάδα εθελοντών  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΔΟΧΗ». με στόχο την ένταξη όλων των ασυνόδευτων στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς αυτά δεν στερούνται μόνο την προστασία της φυσικής οικογένειας αλλά  κουβαλούν και τα βαθιά τραύματα του πολέμου, του βίαιου ξεριζωμού και των σκληρών βιωμάτων κατά τη διάρκεια του «ταξιδιού» τους, εφαρμόζοντας τη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εκπαίδευση των προσφύγων αλλά και το ίδιο το ελληνικό Σύνταγμα με τις αρχές της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση, ανεξαρτήτως καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή εθνικής ταυτότητας.

Κάθε εθελοντής ανέλαβε την υποχρέωση της ενισχυτικής διδασκαλίας της γλώσσας ή άλλων γνωστικών  αντικειμένων, σε τρία  ή τέσσερα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα και ταυτόχρονα είχε καθήκον να αφουγκράζεται τις αγωνίες τους, να απαντά στα ερωτήματά τους, να τα υποστηρίζει ψυχολογικά, να συμβάλει στην επίλυση διάφορων προβλημάτων που προέκυπταν στο σχολικό περιβάλλον από ποικίλα αίτια, γλωσσικά πολιτισμικά, προσωπικά, δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα εμπιστοσύνης κι ασφάλειας, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη παρακολούθηση των μαθημάτων, την ανάσχεση της σχολικής διαρροής και την ομαλή κοινωνικοποίηση τους στο νέο περιβάλλον.

Η Εκπαιδευτική Αναδοχή έγινε γνωστή, απόχτησε νέα μέλη και έτσι της δόθηκε η δυνατότητα να επεκτείνει τη συνεργασία και με άλλες δομές, εντός και εκτός των ορίων της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020 εξασφάλισε μάλιστα χάρη στο Σύλλογο Εθελοντών ALBATROS, την αίθουσα του για Κυριακάτικα πρωινά φροντιστηριακά  μαθήματα προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένας από τους πρόσφυγες μαθητές μάλιστα πέρασε με επιτυχία τις εξετάσεις κι είναι πλέον φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας. Η πανδημία όμως κι η αναγκαστική εξ αποστάσεως εκπαίδευση διέκοψε τα δια ζώσης μαθήματα και ανέδειξε τα σοβαρά προβλήματα της διαδικτυακής διδασκαλίας σε συνάρτηση με την διαφαινόμενη υποχώρηση του ενδιαφέροντος της πολιτείας για την εκπαίδευση τους. Οι  Εκπαιδευτικοί Ανάδοχοι δεν μπορούν και δεν επιθυμούν να υποκαταστήσουν την Πολιτεία και το χρέος της έναντι όλων των παιδιών, θέλουν όμως και μπορούν να βοηθήσουν ενισχυτικά στη μόρφωση τους και να λειτουργήσουν εποικοδομητικά με την εμπειρία τους στην ένταξη τους στην κοινωνία μας. Αναγκαία η επιμόρφωση των μαχόμενων εκπαιδευτικών στα ζητήματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, διορισμοί προσωπικού, τάξεις υποδοχής, νέα αναλυτικά προγράμματα, ψηφιακά μέσα. Η ένταξη τους στο δημόσιο σχολείο θα απομακρύνει πιθανά φαινόμενα παραβατικότητας και θα τα προστατεύσει από λογής «αρπακτικά».           

Δημοσιεύθηκε στο ένθετο “Θρανία της Αλληλεγγύης, Απρίλιος 2021, Εφημερίδα των Συντακτών

Σχετικές δημοσιεύσεις