Επιστολή συμπαράστασης από τους εκπαιδευτικούς του Όσλο

Αγαπητοί φίλοι στα αλληλέγγυα σχολεία,
Με μεγάλη ανησυχία διαβάζουμε τα νέα από την Ελλάδα. Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, τα ποσοστά μόλυνσης διπλασιάστηκαν έξι φορές σε μια εβδομάδα. Σε σχέση με τον πληθυσμό, ο αριθμός μολύνσεων κάθε μέρα είναι σχεδόν τριπλάσιος από της Νορβηγίας και τα ποσοστά θανάτων από κορονοϊό είναι τα δεύτερα υψηλότερα στην Ευρώπη. Παρόλαυτα, η κυβέρνηση επέμεινε στο άνοιγμα των σχολείων στις 10 Ιανουαρίου και οι τάξεις δεν μπαίνουν σε καραντίνα μέχρι να μολυνθούν περισσότεροι από τους μισούς μαθητές (ο “κανόνας 50+1”). Παρεμπιπτόντως, παρατηρήσαμε ότι η ίδια κυβέρνηση πρότεινε μεγάλες περικοπές στις δαπάνες για την υγεία στον προϋπολογισμό του 2021, την ίδια στιγμή που τεράστια ποσά δαπανήθηκαν για εξοπλιστικά και αστυνομία. Αυτά λένε κάτι για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε.
Στην δουλειά για μια πιο αλληλέγγυα και δίκαιη κοινωνία, εσείς ως εθελοντές στα αλληλέγγυα σχολεία κάνετε μια προσπάθεια εδώ και πολλά χρόνια, η οποία είναι αξιοσέβαστη. Εμείς στο SL Oslo εντυπωσιαστήκαμε από το πόσο γρήγορα μεταφερθήκατε στην ψηφιακή διδασκαλία και διασφαλίσατε τη λειτουργία των αλληλέγγυων σχολείων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ωστόσο, γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι το πανδημικό σχολείο δεν μπορεί να εκπληρώσει επαρκώς τις ακαδημαϊκές, κοινωνικές και ψυχολογικές ανάγκες των μαθητών και τα δύο χρόνια πανδημίας έχουν διαβρώσει τη δύναμη των καθηγητών και των μαθητών. Όσα θα φέρει η πανδημία με όρους προκλήσεων το 2022 δεν φαίνονται καλά, αλλά οι εκπαιδευτικοί είναι επίμονοι στη δουλειά τους και ελπίζουμε η Ελληνική πολιτεία να ακούσει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους. Στο μεταξύ, εμείς πρέπει να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε και να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες που εμφανίζονται. Έτσι εκτιμούμε ιδιαίτερα που μπορούμε να συμβάλουμε στο περιοδικό σας “Θρανία της Αλληλεγγύης” που δημοσιεύεται στην ΕφΣυν. Λαμβάνουμε θετική ανατροφοδότηση σε αυτά τα άρθρα που έχουν δημοσιευθεί στη Νορβηγία – και ελπίζουμε να εκδοθούν πολλά περισσότερα!
Έτσι κι αλλιώς, είστε ενεργοί και σε άλλα πεδία και εμείς, από τη μεριά μας, ελπίζουμε να έχετε τον χρόνο και τη δυνατότητα για μια διαδικτυακή συνάντηση μαζί μας για να συζητήσουμε πως μπορούμε να βελτιώσουμε και να δυναμώσουμε περαιτέρω τη συνεργασία μας.
Καλή τύχη με τη σημαντική δουλειά που κάνετε και καλή χρονιά!
Roger Vinje
Oslo Fylkeslag av Skolenes landsforbund
(Η Νορβηγική Ένωση Εργαζομένων στα Σχολεία, Όσλο)

Dear friends in the solidarity schools,

It is with great concern that we read the news from Greece. Just before the turn of the year, infection rates doubled six times in one week. In relation to the population, the number of infections per day is almost three times as high as in Norway, and the corona death rate is the second highest in Europe. Nevertheless, the government insisted on opening schools on January 10, and classes are not quarantined until more than half of the students are infected (the “50 + 1 rule”). By the way, we have noticed that the same government proposed in the state budget for 2021 large cuts in health spending, at the same time as huge sums were spent on equipping the police. It says a bit about the challenges you face.

In the work for a more solidary and just society, you as volunteers in the solidarity schools have for many years made an effort that is highly respected. We at SL Oslo were also very impressed with how quickly you switched to digital teaching and ensured the operation of the solidarity schools during the pandemic. However, we know from our own experience that the pandemic school is not able to adequately meet the students’ academic, social and psychological needs, and two years of pandemic have eroded the strength of both teachers and students.

What the pandemic will offer in terms of school challenges in 2022 is not  good to say, but teachers are persevering professionals and we hope that the political Greece hears and meets their needs. In the meantime, we get to do the best we can and take advantage of the opportunities that present themselves. We therefore greatly appreciate being able to contribute to yourtheir magazine “Solidarity Desks” which is published in Ef.syn. We get good feedback on those of their articles that have been published in Norway – and we hope to get many more published!

Otherwise, you are also active in other areas and we, for our part, hope you have the time and opportunity for a digital meeting with us to discuss how we can improve and strengthen further cooperation.

Good luck with the important work you do and happy year!