Σκοπός της Συνάντησης

Ο Σκοπός της συνάντησής μας

Τα Αλληλέγγυα Σχολεία στην Ελλάδα αποτελούν αυτοοργανωμένες δομές εκπαίδευσης που συγκροτήθηκαν επάνω στη βάση της κάλυψης των αναγκών της κοινωνίας και της αντίστασης απέναντι στην όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων στη χώρα ιδίως κατά την τελευταία δεκαετία.

Λειτουργούν στο πλαίσιο ελεύθερων κοινωνικών χώρων είτε ως τμήματα ευρύτερων αλληλέγγυων δικτύων είτε ως αυτόνομες κοινότητες μάθησης.

Από την Αθήνα και τον Πειραιά μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη, τα Αλληλέγγυα Σχολεία συγκροτούν ένα πολύμορφο δίκτυο κοινοτήτων μάθησης, που προτάσσει τη δημοκρατία, την κοινωνική ενδυνάμωση και τη συλλογικότητα απέναντι στον ατομικισμό και την αδράνεια.

Είμαστε εδώ με σκοπό να εμπλουτίσουμε το δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας, να σταθούμε απέναντι σε κάθε είδους ιδιωτική πρακτική που αντιλαμβάνεται την εκπαιδευτική διαδικασία ως επιχειρηματική δραστηριότητα ή εμπόρευμα, συνολικά να αντιταχθούμε στη λογική που περιορίζει την ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση για κάθε μέλος την κοινωνίας μας. Διερευνούμε εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα της εποχής και αμφισβητούμε τη συγκεντρωτική αντίληψη της εκπαίδευσης που επιβάλλεται είτε από το κράτος είτε από την αγορά.

Επιδιώκουμε να εμβαθύνουμε τον δημοκρατικό τρόπο λειτουργίας μας, τόσο στον τομέα του περιεχομένου της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών μεθόδων όσο και σε εκείνον της λήψης αποφάσεων μέσω της ισότιμης συμμετοχής όλων των μελών. Συνολικά επιχειρούμε να αποδομήσουμε τον δασκαλοκεντρικό τρόπο αντίληψης της παιδείας και της μάθησης και να οικοδομήσουμε το οραματικό πλαίσιο αποκεντρωμένων, αυτόνομων και μη ιεραρχημένων εκπαιδευτικών κοινοτήτων.

Μέσα από τη συνάντηση των Αλληλέγγυων Σχολείων με κινήματα, δομές και προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό επιθυμούμε να καλλιεργήσουμε ένα συνεκτικό οραματικό πλαίσιο για το ρόλο μας, να περιγράψουμε καλύτερα τους στόχους μας, να αναδείξουμε και να ενδυναμώσουμε «καλές» πρακτικές στο χώρο της εκπαίδευσης, να διευρύνουμε το πλαίσιο των θεμάτων που μας αφορούν. Να υπερασπίσουμε την παιδεία ως κοινό αγαθό, να συνεχίσουμε να διεκδικούμε δημιουργώντας!

Εκπαιδευτικές δομές ανά την Ελλάδα

  • Μοσχάτο: Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας
  • Ταύρος: Αλληλέγγυο Σχολείο Ταύρου
  • Εξάρχεια: Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών και Προσφύγων Αθήνας
  • Πειραιάς: Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά
  • Πειραιάς: Φροντιστήριο Αλληλεγγύης
  • Κερατσίνι: Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου
  • Θεσσαλονίκη: Μαθήματα για Όλους Ετεροτοπίας
  • Ξάνθη: Αλληλέγγυο Φροντιστήριο Kardelen