Διήμερη Συνάντηση [2022]

Θεματικές Συζητήσεις & Εργαστήρια

Τα Αλληλέγγυα Σχολεία παρεμβαίνουν δυναμικά στην καπιταλιστική κοινωνία και οικονομία του ανταγωνισμού και της ανισότητας εφαρμόζοντας στην πράξη μοντέλα ανοιχτών συνεργατικών κοινοτήτων άμεσης δημοκρατίας και αλληλοϋποστήριξης, μέσω, κατά μεγάλο μέρος, του δωρεάν διαμοιρασμού της γνώσης. Πρόκειται για μια κίνηση και ένα πρόταγμα βαθιά πολιτικού χαρακτήρα, το οποίο θα εξεταστεί στην παρούσα ενότητα μέσα από βιωματικές προσεγγίσεις που αφορούν ζητήματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των Αλληλέγγυων Σχολείων. Θα παρουσιαστούν όψεις της προσπάθειας για μια εναλλακτική παιδαγωγική και ένα διαφορετικό σχολείο, μιας προσπάθειας που αλληλεπιδρά καθημερινά με το δημόσιο σχολείο και όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, μαθητές, καθηγητές και κηδεμόνες, προτείνοντας και ανοίγοντας δημοκρατικές και χειραφετητικές ατραπούς.

 

Βαγγελιώ Μπλατσούκα

Δασκάλα Ειδικής Αγωγής, πρώην Σχολική Σύμβουλος – Αλληλέγγυο Σχολείο Ταύρου

 

Αργύρης Γεωργουλής

Μεταφραστής / Επιμελητής – Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι της Κέρκυρας

 

Παναγιώτης Παναγιώτου

Δάσκαλος – Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι της Κέρκυρας

 

Παρέμβαση: Εύα ΦιλανθρωποπούλουΣχολική Ψυχολόγος 

Η κατάσταση στο δημόσιο σχολείο και πώς διεκδικούμε τον μετασχηματισμό του

Μία συζήτηση με ανθρώπους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς των Αλληλέγγυων Σχολείων για τη νέα πραγματικότητα στο δημόσιο σχολείο. Συζητάμε πώς οι πολιτικές για την παιδεία, πριν την πανδημία αλλά και κατά τη διάρκειά της, μετασχημάτισαν και συνεχίζουν να μετασχηματίζουν το δημόσιο σχολείο. Πώς η ενίσχυση ενός εξετασιοκεντρικού και ανταγωνιστικού μοντέλου παράγει φραγμούς και ανισότητες; Γιατί η εκπαιδευτική διαδικασία αποστειρώνεται από κάθε ευχάριστη στιγμή και το σχολείο απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο απ’ τον κοινωνικό του ρόλο; Ποια η νέα συνθήκη με την οποία έρχονται αντιμέτωπα τα Αλληλέγγυα Σχολεία και ποιος ο ρόλος τους στη διεκδίκηση μετασχηματισμού του δημόσιου σχολείου;

 

Ράνια Καλαντζή

Εκπαιδευτικός, πρώην Γενική Διευθύντρια στη Σιβιτανίδειο Σχολή

 

Γεωργία Αντωνίου

Εκπαιδευτικός – Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι της Κέρκυρας

 

Έλενα Στολάκη

Αλληλέγγυο Σχολείο Ετεροτοπίας, Θεσσαλονίκη

Συντονισμός: Μαρινίκη Κολιαράκη – Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας

 

Στη συζήτηση παρουσιάζεται το μέγεθος του προβλήματος και συναφείς προσπάθειες, δράσεις και προτάσεις, ενώ τονίζεται το ειδικό βάρος της εκπαίδευσης στην ενημέρωση των πολιτών και την ευαισθητοποίησή τους, ώστε να αποτελέσουν τον βασικό παράγοντα στην αντιμετώπιση και την επίλυσή του.

 

Σταμάτης Στεφανάκος

Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας, μέλος του Περιβαλλοντικού Δικτύου Αθηνών

 

Αντώνης Μαυρόπουλος

Χημικός Μηχανικός, σύμβουλος UNEP IETC

 

Βαγγελιώ Σωτηροπούλου

Μηχανολόγος Μηχανικός και μέλος του Δυτικού Μετώπου

 

Θοδωρής Βώρος

Οικονομολόγος / Στατιστικός MSc, ενεργός πολίτης με συμμετοχή στην ανάπτυξη του κοινοτικού φαινομένου Πράσινες Γωνίες Ανακύκλωσης στην Κέρκυρα

        

Εύη Μικέλη

Τοπογράφος Μηχανικός MSc – Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου

Μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας «Το Σκασιαρχείο» παρουσιάζουν πώς εφάρμοσαν τις τεχνικές Φρενέ από την περίοδο της πανδημίας ως σήμερα στην Τάξη, στην Αυλή και κυρίως στην Κοινότητα. Πώς οι δράσεις της Κοινωνικής Παιδαγωγικής του Σκασιαρχείου μαζί με τα παιδιά (ανα)διαμορφώνουν το παραπάνω τρίπτυχο.

 

Ομιλήτριες / Ομιλητές: Μέλη της παιδαγωγικής ομάδας «Το Σκασιαρχείο»

Συζητάμε για το δικαίωμα ειδικών κοινωνικών ομάδων στην εκπαίδευση και τους φραγμούς που οι ομάδες αυτές αντιμετωπίζουν. Συζητάμε για τα σχολεία στα κέντρα κράτησης, τα εμπόδια και τους αποκλεισμούς των Ρομά από τη δημόσια εκπαίδευση, τις προκλήσεις, τις πολιτικές και τα στερεότυπα που επικρατούν. Πώς τα Αλληλέγγυα Σχολεία συμβάλλουν στη διεκδίκηση του καθολικού δικαιώματος στο αγαθό της παιδείας;

 

Πέτρος Δαμιανός

Διευθυντής του Σχολείου Κέντρου Κράτησης Αυλώνα

 

Κώστας Παϊτέρης

Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών

 

Αγγέλα Λεκατσά

Εκπαιδευτικός, Σχολική Διαμεσολαβήτρια

 

Κεντρική εισήγηση / συντονισμός:

Χρήστος Κορολής – Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας

Μια καταγραφή της μεταναστευτικής εμπειρίας μέσα από προσωπικές μαρτυρίες ανθρώπων διαφορετικής καταγωγής

Μετράμε περίπου μια δεκαετία από τη μαζική άνθιση των Αλληλέγγυων Σχολείων πανελλαδικά, όπως και μια δεκαετία από την εμφάνιση φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας και συνεταιριστικών σχημάτων. Και οι δύο μορφές συλλογικής δράσης εμφανίστηκαν εν μέσω έντονης κοινωνικής αναταραχής, όμως οι στόχοι που έθεσαν δεν ήταν ποτέ βραχύβιοι: κάλυψαν ανάγκες αλλά δε θέλησαν να μείνουν εκεί. Μέχρι σήμερα φτιάχνουν κοινότητες, παράγουν συστηματικά, παρεμβαίνουν κοινωνικά. Στη συζήτησή μας θα δούμε τα Αλληλέγγυα Σχολεία μέσα από το πρίσμα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και των Κοινών. Πώς η πράξη των Αλληλέγγυων Σχολείων και του δικτύου τους παράγει διαδικασίες και δομές μετασχηματισμού της εκπαίδευσης σε κοινό αγαθό; Γιατί έχει νόημα για την Κ.ΑΛ.Ο να κατανοήσει τον ρόλο και τον λόγο των Αλληλέγγυων Σχολείων; Πού συναντιούνται η Κ.ΑΛ.Ο και τα Αλληλέγγυα Σχολεία και ποια η αξία της συνάντησης αυτής; Πώς όλα τα παραπάνω διαφοροποιούν τα Αλληλέγγυα Σχολεία από άλλες μορφές παροχής μαθημάτων εντός της κοινωνίας των πολιτών;

 

Γεωργία Μπεκριδάκη

Κοινωνιολόγος / μέλος του Dock – Συνεργατικός Χώρος για την Κ.ΑΛ.Ο

 

Χρήστος Γιοβανόπουλος

infrademos project – Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ

 

Παναγιώτης Τσάβαλος

Προγραμματιστής – Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας

Το Εργαστήριο απευθύνεται προς την κοινότητα των εκπαιδευτικών και προς το ευρύτερο κοινό και αφορά τη διερεύνηση και την κατανόηση των όρων που καθιστούν ένα σχολείο συμπεριληπτικό. Η εκπαίδευση χρειάζεται να παρέχεται σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου κανένα παιδί δεν παραγκωνίζεται, δεν περιθωριοποιείται, δε στιγματίζεται, δεν πέφτει θύμα διακρίσεων και δε βιώνει εκφοβισμό, κοινωνικό αποκλεισμό ή οποιαδήποτε μορφή διακριτικής ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, εξαιτίας οποιασδήποτε έκφρασης διαφορετικότητας και ποικιλομορφίας, συμπεριλαμβανομένων του ερωτικού/σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας, των χαρακτηριστικών και της έκφρασης φύλου.

 

Το συμπεριληπτικό σχολείο είναι μια αγκαλιά για όλα τα παιδιά.

 

Αντιγόνη Καρνεσιώτη

Εκπαιδευτικός

Ελένη Σταυράκη

Εκπαιδευτικός