Ταυτότητα

Ταυτότητα

Το Δίκτυο Αλληλέγγυων Σχολείων είναι ένα εγχείρημα συντονισμού, συνεργασίας και σύμπραξης δομών που ασχολούνται με την εκπαίδευση, απαντώντας σε ένα φάσμα εκπαιδευτικών αναγκών, όπως είναι η προετοιμασία για τις πανελλαδικές, ενισχυτικά μαθήματα, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, η εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, αλλά και καλλιτεχνικά μαθήματα, σε σύνδεση με τις τοπικές κοινότητες. Από την Αθήνα και τον Πειραιά μέχρι τη Χίο και από τη Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη μέχρι την Κέρκυρα, τα Αλληλέγγυα Σχολεία συγκροτούν ένα πολύμορφο δίκτυο κοινοτήτων μάθησης, που προτάσσει τη δημοκρατία, την κοινωνική ενδυνάμωση και τη συλλογικότητα απέναντι στον ατομικισμό και την αδράνεια.

Δίκτυο Αλληλέγγυων Σχολείων

  • Θεσσαλονίκη: Μαθήματα για Όλους Ετεροτοπίας 
  • Θεσσαλονίκη: Δίκτυο εθελοντών Albatros
  • Κερατσίνι: Σχολείο Αλληλεγγύης Κερατσινίου 
  • Κέρκυρα: Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι
  • Μοσχάτο: Αλληλέγγυο Σχολείο Μεσοποταμίας 
  • Πειραιάς: Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά 
  • Ταύρος: Αλληλέγγυο Σχολείο Ταύρου 
  • Χίος: Αλληλέγγυο Κοινωνικό Φροντιστήριο Χίου
Δημοκρατική Λειτουργία
Όλες οι αποφάσεις στο Δίκτυο – όπως και σε κάθε αλληλέγγυο σχολείο που συμμετέχει σε αυτό – λαμβάνονται από ανοιχτές συνελεύσεις μαθητών-γονέων-καθηγητών, χωρίς μόνιμους αντιπροσώπους, συναινετικά, χωρίς ψηφοφορίες και όπου δεν υπάρχει συμφωνία γίνεται σύνθεση των απόψεων. Οι συνελεύσεις είναι αυτόνομες και δεν είναι ιεραρχημένες.
Αλληλέγγυες Σχέσεις
Μέσα από τα Αλληλέγγυα Σχολεία, μαθητές, γονείς και καθηγητές έρχονται σε επαφή και με άλλες δράσεις στο πεδίο της αλληλεγγύης, του αντιρατσισμού και του πολιτισμού. Με τον τρόπο αυτό όλοι οι εμπλεκόμενοι αποκτούν βιωματική σχέση με αυτές τις έννοιες και τους δίνεται η ευκαιρία να εμβαθύνουν σε αυτές.
Εναλλακτική Εκπαίδευση
Στο οραματικό μας πλαίσιο εντάσσεται η ενίσχυση εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης. Τα αλληλέγγυα σχολεία μπορούν να αποτελέσουν τις μήτρες στις οποίες θα καλλιεργηθούν μορφές εναλλακτικής εκπαίδευση με τις οποίες θα μπολιαστεί το δημόσιο σχολείο.
Προσεγγίζουμε την παιδεία ως κοινό αγαθό. Επιδιώκουμε τη συμμετοχή όλης της κοινότητας στην διαμόρφωση της διαδικασίας μάθησης και διδασκαλίας σε ένα πλαίσιο ίσων ελευθεριών.