Ταυτότητα

Το Συντονιστικό Αλληλέγγυων Σχολείων συγκροτήθηκε τον Οκτώβριο του 2015 μετά από πολλές συναντήσεις δομών, που ασχολούνται με την εκπαίδευση στο πεδίο της αλληλεγγύης, σε πλαίσιο αυτοοργάνωσης και δημοκρατίας και αποτελεί το επιστέγασμα μιας προσπάθειας συνάντησης, συμπόρευσης και συντονισμού των δομών αυτών.
Σκοπός του Συντονιστικού των Αλληλέγγυων Σχολείων είναι να προωθηθεί ο εναλλακτικός και διεκδικητικός τους χαρακτήρας, μέσα από κοινές δράσεις και κοινές, μικτές συνελεύσεις γονέων-εκπαιδευτικών- μαθητών χωρίς μόνιμους αντιπροσώπους.
Τα Αλληλέγγυα Σχολεία είναι δομές που έχουν συγκροτηθεί στη βάση πραγματικών αναγκών της κοινωνίας, χωρίς να εξαντλούν το ρόλο τους στην ικανοποίηση αυτών. Ως Συντονιστικό, επιθυμούμε να αναδείξουμε και να ενισχύσουμε το διακριτό ρόλο που θέλουν να έχουν τα αλληλέγγυα σχολεία στην κοινωνία και στο χώρο της παιδείας.
Δημοκρατική Λειτουργία
Όλες οι αποφάσεις στο συντονιστικό – όπως και σε κάθε αλληλέγγυο σχολείο που συμμετέχει σε αυτό – λαμβάνονται από μικτές συνελεύσεις μαθητών-γονέων-καθηγητών. Οι αποφάσεις λαμβάνονται συναινετικά, χωρίς ψηφοφορίες και όπου δεν υπάρχει συμφωνία γίνεται σύνθεση των απόψεων.
Αλληλέγγυες Σχέσεις
Μέσα από τα Αλληλέγγυα Σχολεία, μαθητές, γονείς και καθηγητές έρχονται σε επαφή και με άλλες δράσεις στο πεδίο της αλληλεγγύης, του αντιρατσισμού και του πολιτισμού. Με τον τρόπο αυτό όλοι οι εμπλεκόμενοι αποκτούν βιωματική σχέση με αυτές τις έννοιες και τους δίνεται η ευκαιρία να εμβαθύνουν σε αυτές.
Εναλλακτική Εκπαίδευση
Στο οραματικό μας πλαίσιο εντάσσεται η ενίσχυση εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης. Θέλουμε να παίξουμε ένα ρόλο υποστηρικτικό στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης, χωρίς να είμαστε – σε καμία περίπτωση – υποκατάστατο αυτού. Τα αλληλέγγυα σχολεία μπορούν να αποτελέσουν τις μήτρες στις οποίες θα καλλιεργηθούν μορφές εναλλακτικής εκπαίδευση με τις οποίες θα μπολιαστεί το δημόσιο σχολείο.
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στους εκπαιδευτικούς του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, χωρίς όμως να αποτελούμε συνδικαλιστικό φορέα ή να αντιλαμβανόμαστε τις διεκδικήσεις στο χώρο της παιδείας με τρόπο δασκαλοκεντρικό. Επιδιώκουμε ένα ευρύ κοινωνικό μέτωπο για την υπεράσπιση του χαρακτήρα της εκπαίδευσης ως δημόσιο και δωρεάν κοινωνικό αγαθό, που ως τέτοιο θα έχει το στοιχείο του πλουραλισμού και θα εξελίσσεται με βάση τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και την εξέλιξη της διδακτικής επιστήμης.