Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι

Εναλλακτικό Πολιτιστικό Εργαστήρι

Διεύθυνση: Ριζοσπαστών Βουλευτών 6, Κέρκυρα
Ιστοσελίδα: enallaktikopolitistikoergastiri.org/
e-mail enalaktikoergastiri@yahoo.com
Facebook: @EnallaktikoPolitistikoErgastirio
Η ιδέα που οδήγησε στη γέννηση του Αλληλέγγυου Σχολείου είναι να οργανώσουμε ακόμα καλύτερα και να συστηματοποιήσουμε αυτές τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο της «Τράπεζας Χρόνου και Αλληλεγγύης» της Κίνησης Πολιτών Μοσχάτου «Μεσοποταμία».
Ζώντας στην κοινωνία της κρίσης διαπιστώνουμε ότι ένα από τα σημαντικά ζητήματα της εκπαίδευσης στις μέρες μας είναι η ανάγκη για τη συνεχή επικαιροποίηση και αναβάθμιση των προσόντων των πολιτών σε κάθε ηλικία. Από την άλλη πλευρά, ο ολοένα και εντεινόμενος ταξικός διαχωρισμός της πρόσβασης στο αγαθό της παιδείας διαμορφώνει συνθήκες λειτουργικού αποκλεισμού για μεγάλη μερίδα παιδιών και νέων, ενώ το εκπαιδευτικό σύστημα διαρκώς αποδομείται και υποβαθμίζεται.
Το Αλληλέγγυο Σχολείο εντάσσεται στο ευρύτερο δίκτυο αλληλεγγύης της Τράπεζας Χρόνου . Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες είναι διαρκείς και για το λόγο αυτό “συσσωρεύονται” πολλές ώρες προσφοράς (εκπαιδευτικοί) και ζήτησης (μαθητές και γονείς). Ως ανταπόδοση λοιπόν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, οργανώνουμε ανά τρίμηνο μια ανταποδοτική δράση κοινωνικού-πολιτιστικού χαρακτήρα, για την οποία αποφασίζει συναινετικά η μικτή συνέλευση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.
Σκοπός του Σχολείου είναι η υποστήριξη των μαθητών, των νέων αλλά και όλων των ενδιαφερομένων μέσα από την παροχή υπηρεσιών παιδείας, πάντα στη λογική της ανάπτυξης μιας αλληλέγγυας, μη κερδοσκοπικής κοινότητας μάθησης.
Ειδικότερα, στόχοι του Αλληλέγγυου Σχολείου είναι η παροχή εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και συμβουλευτικών/υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Ενότητα «Υπηρεσίες». Αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν:
Ενισχυτική Διδασκαλία Γυμνασίου και Λυκείου
Ξένες Γλώσσες
Κύκλους Σεμιναρίων – Επιμόρφωσης για κάθε ηλικία